Euro jackpot spelregels

  1. Holland Casino Cadeaubon Primera: Ik begrijp je frustratie, Kristin.
  2. Gokken Site - Als u het land van een wild symbool op een haspel van dezelfde kleur, youll trigger de Wild Snake Respin functie.
  3. Uitleg Gokkast Holland Casino: Klanten hebben we zeker de grootste groep op de no cost trial flash games die u kunt testen voorafgaand aan het maken van een weddenschappen in het gokhuis slots voor bepaalde geld.

Betrouwbare online apotheek Almere

Roulette Holland Casino Online
Dus, waar wacht je nog op om je aan te melden.
Grootste Jackpot Amerika
Als je eenmaal vertrouwd bent met de basisregels van het spel, kun je verder gaan met het echte werk.
De tweede record geldprijs die in Nederland is gevallen was op 16 oktober 2023 bij de Lotto..

Nieuw holland casino Utrecht

Geen Storting Bonus Casino
Alles wat je hoeft te doen is registreren, bevestig uw e-mail en mobiele en je bent klaar voor uw eerlijke crypto gokken avontuur.
Nieuwe Online Gokwet
Uiteraard moet u storten om deze cash-based aanbieding te claimen.
Casino Duitsland Open Corona

Artikel 1. Algemeen:

Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de in de statuten opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.

Artikel 2. Commissie:
1. De vereniging bestaat uit diverse commissies. De commissies staan, elke op het haar toegewezen werkterrein, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.

Het bestuur bestaat uit tenminste de voorzitter, penningmeester, secretaris, + twee algemene leden. Een algemeen lid kan een afgevaardigde van een commissie zijn, maar dit is geen voorwaarde.

Artikel 3. Financiën:
Voor het beschikken over bank- en giro saldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
Tevens kunnen 2 bestuursleden door het bestuur gemachtigd worden om gezamenlijk te beschikken over bank- en giro saldi.

Artikel 4. Vergaderingen:
1. Bestuursvergaderingen worden belegd:
a. Telkens wanneer de voorzitter dit nodig acht;
b. Op verzoek van tenminste 2 van de overige bestuursleden

2. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 5. Stemmingen, Algemene Leden Vergadering:
1. De voorzitter wijst 3 seniorenleden aan die het stembureau vormen voor het opnemen van de stemmen.

2. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembriefje. Niet geldig zijn stembriefjes die:
a. blanco zijn
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. andere namen vermelden dan de als kandidaat gestelde personen

Artikel 6. Contributie:
1. De contributie voor de spelende leden wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Indexeren gebeurt zonder toestemming, wel dient dit op de Algemene Leden Vergadering gemeld te worden.

2. De contributie dient door de leden te worden voldaan middels automatische incasso. De contributie wordt geïnd in drie termijnen.

3. Opzeggen van het lidmaatschap en financiële gevolgen hiervan:
Het verenigingsjaar loopt van 1augustus tot en met 31 juli. Als een spelend lid zijn lidmaatschap op wil zeggen dient dit uiterlijk voor 1 april te gebeuren.
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Bij opzeggen na 1 april wordt de speler verplicht de bondsafdracht te betalen. Opzeggen na 1 augustus houdt in dat de speler de volledige contributie voor het nieuwe seizoen dient te betalen.

Artikel 7: Tenue
1. Het verenigingstenue bestaat uit: een blauw shirt en een blauwe broek.
2. Het bestuur stelt het merk en de uitvoering van de tenues vast. Er mag uitsluitend in afwijkende tenues worden gespeeld indien hiervoor vooraf toestemming is verkregen van het bestuur. Een nieuw lid speelt in het bestaande shirt van het team waarin het terecht komt, of moet wanneer dit team geen tenue sponsor heeft, zelf een tenue aanschaffen.
3. Het bestuur heeft het recht maatregelen te treffen, indien het tenue van de leden niet aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel 8. Straffen
1. Het bestuur is bevoegd een lid voor ten hoogste 1 jaar in de uitoefening van zijn handbalactiviteiten te schorsen.
2. Als redenen voor schorsing komen slechts in aanmerking: wangedrag tijdens bijeenkomsten en wedstrijden, alsmede het niet nakomen van geldelijke verplichtingen zoals genoemd in artikel 6 en 8.4.
3. De termijn van schorsing wordt in het schorsingsbesluit vermeld. Alle schorsingen, die bij het houden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering nog lopen, vervallen alsdan van rechtswege, tenzij de Algemene Ledenvergadering de schorsing verlengt.
4. Boetes opgelegd door een veroordeling van de Straf- en Protestcommissie, als gevolg van onsportief gedrag, komen voor rekening van het veroordeelde lid, c.q. aspirant-lid zelf. Een lid wordt geschorst totdat de boete door het lid is betaald.

Artikel 9. Verplichtingen
1. Ieder senior- en recreantenteam is verplicht zaaldienst en kantinediensten te draaien. De A-jeugd leden zijn verplicht zaaldienst te draaien. De indeling wordt per team gemaakt. Het is aan het team om deze diensten te verdelen over de spelers. Bij het niet op komen dagen wordt er €50,= in rekening gebracht aan het team en wordt het team opnieuw ingedeeld.

2. Grote Club Actie.
E-jeugd tot en met de C-jeugdleden krijgen een intekenlijst voor de verkoop van Grote Club Actie loten. Het is de bedoeling dat ze proberen zoveel mogelijk Grote Club loten te verkopen.
Leden die in de B en A jeugd spelen, als ook senioren en recreanten worden verplicht twee loten af te nemen.
B en A jeugdleden en seniorleden die de mogelijkheid hebben twee keer in de week te trainen, worden verplicht gesteld vier loten af te nemen.

Voor B- en A-jeugdleden, senioren en recreanten wordt per team een intekenlijst samengesteld met de namen van de leden en het aantal verplicht af te nemen loten. De leden geven een betalingsmachtiging af. Bij het niet afnemen van loten middels een afgegeven machtiging, volgt een naheffing ter waarde van de af te nemen loten.

Voor de C-jeugd is de cursus Jeugdhandbalscheidsrechter (HS1)verplicht.

Artikel 10. Cursussen/ Opleidingen
1. De vereniging betaalt de kosten voor opleidingen die gewenst of noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging.

Hieraan is de voorwaarde verbonden dat degene die de opleiding krijgt, de 3 jaar na het beëindigen van de opleiding voor HV Lacom’91 de werkzaamheden waarvoor hij de opleiding volgt, blijft doen.
Als degene die de opleiding krijgt, besluit eerder met de werkzaamheden voor HV Lacom’91 te stoppen, dient hij een deel van de kosten terug te betalen volgens onderstaande verdeelsleutel:
– stopt hij na 2 jaar, betaalt hij 1/3 van de opleidingskosten terug
– stopt hij na 1 jaar betaalt hij 2/3 van de opleidingskosten terug
– stopt hij tijdens, of onmiddellijk na het beëindigen van de opleiding de werkzaamheden, betaalt hij het volledige bedrag terug aan de vereniging.

Artikel 12. Bepalingen
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.
3. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts in een Algemene Leden Vergadering worden behandeld; het behoeft, om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Huishoudelijk Reglement goed gekeurd ALV 31 oktober 2014