Bestuur
Voorzitter Vacant voorzitterlacom91@gmail.com
Secretaresse Vacant secretaresselacom91@gmail.com
Penningmeester Ben Beers penningmeesterlacom91@gmail.com
Algemeen lid Saskia Bergen
Algemeen lid Cindy Kaan
Commissies
Sponsorcommissie Jeroen Beemsterboer sponsorcommissielacom91@gmail.com
Mariska Ligthart
Technische Commissie tclacom91@gmail.com
Overige functionarissen
Ledensecretariaat Wendy Beers ledensecretariaatlacom91@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat Cindy Kaan wedstrijdsecretariaatlacom91@gmail.com
Vrijwilligerscoördinator Ben Beers
Scheidsrechtersindeler Saskia Bergen
Indeling zaaldiensten Ramon Wagenaar
Tenues Kim Molenaar
Lotte Bakker
Reservershirts Monique de Jong
Vertrouwenscontactpersoon/VOG Bianca Seidel lacom.vertrouwenspersoon@gmail.com
Spelregelbewijs Mieke van der Ben
Website / social media Sigrid Schweitzer