Bestuur

Voorzitter: Vacant
Secretaresse: Daniejelle Brommer secretaresselacom91@gmail.com
Penningmeester: Ben Beers penningmeesterlacom91@gmail.com
Bestuurslid:
Bestuurslid: Cindy Kaan
Bestuurslid: Saskia Bergen

 

Commissies

Sponsorzaken: sponsorcommissielacom91@gmail.com
Ledensecretariaat: Wendy Beers ledensecretariaatlacom91@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat: Cindy Kaan wedstrijdsecetariaatlacom91@gmail.com
Scheidsrechterzaken: Saskia Bergen
Kantine: Gerard Veldman
Technische Commissie: tclacom91@gmail.com